Varme/Energi

Mange boliger i vårt område har et vannbårent varmeanlegg som varmes opp med et sentralt fyringsanlegg som går på fyringsolje. Dette gjelder både anlegg i private husholdninger og større bygg og leilighetskomplekser.

Regjeringen har vedtatt at bruken av fossilt brensel skal fases ut innen 2020 og at disse anleggene skal erstattes av fornybare og  miljøvennlige oppvarmingskilder som for eksempel varmepumper, eller solcelleanlegg. Vi tar jobben med å sanere både oljefyr og oljetank, samt å hjelpe deg med å finne det beste alternative for deg innenfor fornybar varme.

Dersom du bytter ut oljekjelen din med en miljøvennlig og fornybar varmekilde kan du i tilegg søke om støtte fra Enova.

Metro Rørleggerservice as har bred erfaring med disse prosjektene,  og er også godkjent tilbyder i Oljefri. Oljefri er en uavhengig nettside som gir deg som forbruker råd om alternative energikilder og effektivisering av dine oppvarmingsløsninger. Les mer på oljefri.no